Verzekering en vergoeding

Dieetadvisering valt in de basisverzekering. Er wordt per jaar 3 uur dieetadvisering vanuit de basisverzekering vergoed. Bij een vergoeding vanuit de basisverzekering wordt eerst het eigen risico gebruikt.

De meeste zorgverzekeraars hebben dieetadvisering opgenomen in de aanvullende verzekering. Ben je aanvullend verzekerd? Dan is de kans groot dat je consult na de eerste 3 uur dieetadvisering voor een deel of volledig wordt vergoed. Kijk hiervoor je polis na of neem contact op met de zorgverzekeraar.